موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

کنفرانس ملی دست اوردهای نوین در علوم غذایی مطلب ویژه

مقالات برگزیده سومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم غذایی

1-ویژگی های عملکردی اسید فیتیک - دکتر محمد علی نجفی

2-اهمیت اصلاح الگوی کشت در تامین منابع غذایی-سارا نجفی

3-تولید نوشیدنی فرا سودمند تخمیری کمبزه- لیموترش-نعنا با استفاده از باکتری Lactobacillus Fermentum LLB3-دکتر سپیده قره یخه

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.