موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

نسخه الکترونیکی پایان نامه مطلب ویژه

طبق آيين نامه شماره ٢/٧٣٣٩٢ مورخ ٩٨/٠٣/٣٠ وزارت علوم تحقيقات و فناوري از نيمسال دوم ٩٨-٩٧ چاپ كاغذي پايان نامه ها ممنوع ميباشد و دانشجويان عزيز فقط بايد نسخه الكترونيكي به دانشگاه تحويل دهند .

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.