موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

کارت ورود به جلسه امتحانی مطلب ویژه

قابل توجه دانشجویان عزیز برای حضور در جلسه امتحان نهایی استفاده از ماسک و دستکش الزامی می باشد

✨بعد از ورود به سامانه آموزشی ✨

 

دانشجویان طبق سنوات قبل باید فرمهای ارزشیابی اساتید را تکمیل نموده و سپس گزینه های آموزشی برای آنها فعال خواهد شد??✅

 

 همچنین کارت ورود به جلسه  دانشجویان در سیستم آموزشی در قسمت گزارش قابل دریافت میباشد ??✅

 

 لازم به ذکر است که دریافت کارت ورود به جلسه امتحان منوط به تسویه ی مالی  میباشد که از قسمت پرداخت آنلاین موجود در سامانه قابل پیگیری و پرداخت است??✅

 

حتما تا قبل از رسیدن ایام امتحانات دانشجویان سیستم خود را چک کرده در صورت داشتن مشکل به آقای خسروی واحد سایت مراجعه نمایند?⌛️✅

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.