موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

انتخاب واحد مطلب ویژه

انتخاب واحد

 

1-زمان ثبت نام کلیه مقاطع از روز 19/11/98 الی 25/11/98 می باشد.

2-زمان ثبت نام با تاخیر روز مورخ 03/12/98 الی 05/12/98 می باشد.

3-زمان حذف و اضافه مورخ 10/12/98 الی 12/12/98 می باشد.

4-زمان شروع کلاس این نیمسال از تاریخ مورخ 20/11/98 الی 14/03/99 می باشد.

5-زمان حذف اضطراری روز 14/02/99 الی 16/02/99 می باشد.

6-شروع امتحانات از تاریخ  17/03/99 الی 29/03/99 می باشد.

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.