موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

الف- رشته ي "مديريت جهانگردي" چیست؟
 محاسبات انجام شده نشان داده‌اند كه ضريب فزاينده توليد در صنعت جهانگردي ايران معادل 6/1 است كه اين رقم بدان معنا است كه اگر يك واحد پولي توسط جهانگردان در ايران هزينه و وارد چرخه اقتصادي كشور شود، باعث ايجاد توليدي به ميزان 6/1 واحد پولي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با آن در ارتباط هستند، خواهد شد. مقايسه اين اثر با ضريب فزاينده ساير بخش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد كه صنعت گردشگري ايران پس از صنايع غذايي (با ضريب 16/2) و ساختمان (با ضريب 72/1) در رتبه سوم در بين تمام بخش‌هاي اقتصاد ايران قرار دارد كه نشان از قابليت بالا‌ي صنعت ياد شده براي ايجاد رونق اقتصادي در كشور است.
همچنين محاسبات انجام شده در مورد ضريب فزاينده اشتغال در بين بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد قدرت اشتغالزايي صنعت گردشگري در ايران بعد از بخش‌هاي كشاورزي، صنايع غذايي و ساختمان در رتبه چهارم قرار دارد.
 توسعه صنعت گردشگري علا‌وه بر رونق توليد و ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي، اثرات مثبت ديگري نيز در سطح كلا‌ن دارد که از جمله آن می توان به افزایش درآمد دولت از محل مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم از مشاغل و مصارف مربوط به این حوزه، كاهش نابرابري توزيع درآمد و بهبود تراز پرداخت‌ها اشاره نمود.
 مطالعات نشان داده‌اند قدرت درآمدزايي صنعت گردشگري براي عوامل توليد در ايران پس از صنايع فلزات اساسي در رتبه دوم قرار دارد. اين امر مي‌تواند نشان‌دهنده اهميت توسعه اين صنعت براي صاحبان عوامل توليد از جمله صاحبان سرمايه و كار باشد. از لحاظ بخشي، بيشترين سهم از درآمد ايجاد شده در اثر توسعه صنعت گردشگري به ترتيب نصيب هتل‌ها، رستوران‌ها، صنايع پوشاك و چرم و كشاورزي خواهد شد. از لحاظ سهم عوامل توليد از درآمد حاصل از توسعه گردشگري (در فعاليت هتل و رستوران) به ترتيب 47 درصد مربوط به سود سرمايه و حدود 14 درصد مربوط به نيروي انساني است. اين شاخص‌ها به خوبي گوياي مزيت صنعت گردشگري كشور براي سرمايه‌گذاري است
صنعت گردشگري بر خلا‌ف بسیاری از دیگر بخش‌هاي اقتصادي، از مجموعه‌اي از ارايه كنندگان خدمات شامل دفاتر خدمات مسافرتي و تورگرداني، عاملا‌ن حمل و نقل هوايي، ريلي، جاده‌اي و دريايي، هتل‌ها، مهمان‌سراها و مهمان‌پذيرها، متصديان جاذبه‌هاي گردشگري، رستوران‌ها، فروشگاه‌هاي محصولا‌ت صنايع دستي، اقلا‌م سوغاتي، پوشاك، كفش، اشيا چرمي ‌و ساير اقلا‌م مورد علا‌قه گردشگران است كه عمده تأمين‌كنندگان اين خدمات در بخش خصوصي فعاليت دارند و دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با آنها تلا‌ش مي‌كنند تا ضمن كاهش تصدي‌گري، به امور برنامه ريزي توسعه و مديريت خدمات گردشگري بپردازند.
 تنوع فعاليت‌هاي مربوط به صنعت گردشگري باعث شده است تا رونق اين بخش، اثرهاي اقتصادي بالا‌يي را براي اقتصاد كشور در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي ايجاد كند. علا‌وه بر اين مطالعات انجام شده نشان داده‌اند توسعه اين صنعت نقش مؤثري  در كاهش بيكاري و همچنين بهبود توزيع درآمد و افزايش درآمدهاي دولت دارد. اين موضوع به خصوص از آن جهت كه در كشور ما بيكاري به عنوان اصلي‌ترين مشكل اقتصادي كشور مطرح است، روز به روز به صورت جدي تري مورد توجه سياستگذاران و برنامه ريزان كشور قرار گرفته و توسعه صنعت گردشگري كشور در حال تبديل شدن به يك خواست ملي و همگاني است.
همچنین نظر به اهمیت ویژه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در کسب درآمدهای غیر نفتی طبق افق راهبردی و سند چشم انداز و ارتقاء سطح ارتباطات انسانی بین ملتها و حتی تحکیم مبانی وحدت ملی در کشور از این گذر، رونق و جایگاه روزافزونی برای فعالین در این صنعت می توان متصور بود.
در اين بين ايجاد چنين فضايي به طور حتم بايد همراه با آموزش گسترده نیروی انسانی دانا و با مهارت باشد که شکل گیری رشته ای به نام مدیریت جهانگردی در دانشگاه علامه در سال 1374 آغازگر این راه بود و با توجه به نیاز مبرم اقتصاد کشور به این موضوع، خیلی زود فراگیر شده، در حال حاضر دانشگاهها و موسسات مختلف آموزش عالی در رشته هایی همچون مدیریت جهانگردی، خدمات جهانگردی و مسافرتی، مدیریت هتل داری و .. دارای رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا هستند.
همچنین موسسات خصوصی فراواني در زمينه فعالیت های این حوزه مانند آموزش راهنمايي تور، مدیریت تور، مدیریت رستوران، گارسون و پیشخدمت و ... در کنار آموزش‌هاي عملي فعاليت مي كنند.
اما در خصوص رشته مديريت جهانگردي، يكي از رشته هاي دانشگاهي است كه از نوع علوم بين رشته اي مي باشد که به طور اخص دارای ارتباط مستقیم با علومی چون زبان انگليسي، اقتصاد، رياضيات و آمار، دروس مديريتي، دروس علوم اجتماعي، تاريخ و جغرافيا می باشد.
همانطور که میدانید، لازمه توسعه و تقويت صنعت جهانگردي، اطلاع از زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، جغرافيايي و فرهنگي کشور است تا بتوان امکانات موجود و همچنين مسائل و مشکلاتي که در راه  اين صنعت وجود دارد، شناسايي کرد و سپس بر اساس تحقيقات موجود، يک برنامه ريزي دقيق و عملي داشت. و البته چنين کاري تنها به ياري مديراني کارآمد و متخصص در صنعت جهانگردي امکان پذير است. تخصصي که در شاخه مديريت جهانگردي آموزش داده مي شود. يعني متخصص اين رشته در نهايت بايد بداند که چه نوع جهانگردي را جذب کند؟ چگونه جذب کند؟ و چگونه بازارهاي جهانگردي جديدي براي جذب توريست ايجاد نمايد؟
جهانگردی و گردشگری از دیرباز در ایران رونق داشته و قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، آمد و شد خاورشناسان، وجود کاروانسراها، چاپارخانه‌های قدیمی و راه‌های ارتباطی گسترده مبین این نکته است. همچنین ایران با داشتن شش اثر که در سازمان یونسکو به ثبت جهانی رسیده، می‌تواند به عنوان یکی از مراکز مهم جذب توریست آثار و ابنیه تاریخی باشد. در توریسم طبیعت و توریسم سلامت هم کشور ما، علی الخصوص منطقه شمال کشور می تواند پتانسیل عظیمی را رها سازد که علی الخصوص در بحث مهار بی کاری و رونق کسب و کارهای بومی، نقش بسیار بزرگی در اقتصاد منطقه میتواند داشته باشد.
همچنین از شاخه های دیگر مرتبط تحصیلی، خدمات مسافرتي و جهانگردي است که شامل مجموعه فعاليت هايي است که براي تامين وسيله سفر يا تامين جا در وسايل حمل و نقل هوايي، دريايي، زميني، راه آهن، تسهيلات سفر، برنامه ريزي و اجراي گشتها و گروههاي مسافرتي، راهنمايي و راهبري مسافران و تامين رفاه، آسايش و رضايت مشتريان انجام مي گيرد .
مجموعه وظايف مربوطه در مشاغل حوزه امور خدمات مسافرتي و جهانگردي مشتمل بر ايجاد تسهيلات لازم براي سفر هاي انفرادي و گروهي ، تامين جا و وسايل سفر و گشتهاي برنامه ريزي شده و نيز ذخيره جا در تاسيسات اقامتي و خدمات ويژه مورد انتظار مسافران ، منوط به دانش فني و تجارب حرفه اي در فرايند کار مي باشد.احاطه به مقررات و قوانين مسافرت و تردد ، دانش فني و مهارت هاي مربوط به ترتيب سفر ، برنامه ريزي گشت ها و اجراي آنها و راهنمايي و راهبري مسافران از جمله وظايف مهمي هستند که مباشرت آنها مستلزم تسلط تکنولوژيکي و فني بوده و بطور معمول از طريق رشته هاي تحصيلي موجود در آموزش عالي قابل انتقال نيست و در شرايط مطلوب نيز مستلزم سالها کار و تجربه همراه با کارشناسان خبره و وقفه در بهره دهي کامل نيروي انساني از بدو استخدام مي شود .اجراي دوره تحصيلي کارداني خدمات مسافرتي و جهانگردي ، انتقال مجموعه دانشها و مهارتهاي شغلي مورد نياز و امکان اشتغال فوري در مشاغل مربوطه بلافاصله پس از خاتمه تحصيل را ميسر نموده و باعث ترفيع در بهره وري نيروي انساني مي گردد .

ب- کارکرد و کاربرد رشته ي "مديريت جهانگردي" چیست؟
بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، ایران سالانه حدود یک میلیارد دلار بابت مسافرت‌های اتباع خود پرداخت می‌کند و به تعبیری هر خانواده ایرانی که به طور متوسط پنج عضو دارد، سالانه ۸۵ دلار از سهم تولید ملی خود را بابت رونق به بازار جهانی توریست می‌پردازد، بدون اینکه از این بازار سهمی برده باشد. درآمد کشورهای خارجی از توریست ایرانی چهار برابر درآمد ایران از توریست خارجی است. شاید بی دلیل نباشد که قسمتی از درآمد دو شرکت بزرگ هواپیمایی بزرگ دنیا به ایران اختصاص دارد.
بر اساس آمارهای ارائه شده در سال۱۳۳۰ شمسی تعداد جهانگردان بین‌المللی در سطح جهان حدود ۲۵ میلیون نفر بوده است. همین تعداد جهانگرد در فاصله ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۴ از رشد فزاینده‌ای برخوردار گشته‌، به طوری که از ۳۲۹ میلیون نفر در سال ۶۴ به ۵۶۷ میلیون نفر در سال ۷۴ رسیده اند و طبق پیش‌بینی‌ها تا سال ۱۳۹۹ شمسی تعداد جهانگردان جهان به رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون نفر خواهد رسید و هم اکنون در مرز یک میلیارد جهانگرد در جهان قرار داریم.
بر اساس آمارها معضل اشتغال در کشورهای در حال توسعه از طریق توسعه صنعت توریسم قابل حل است و این صنعت پس از صنعت نفت و صنایع خودروسازی در رده سوم صنایع جهان قرار گرفته است. صنعت توریسم بخشی است که بیش از ۲۰۰ میلیون نفر را در سراسر جهان شاغل کرده و تا ۱۰ سال آینده از ۳۰۰ میلیون نفر فراتر خواهد رفت. هم اکنون طبق اعلام مسوولان گردشگری سهم ایران از بازار گردشگری جهان در حدود 0.08 درصد است.
با توجه به اين كه صنعت جهانگردي در ايران در حال شكوفايي است و در آينده اي نه چندان دور به رشد و توسعه ای چشمگیر خواهد رسيد و با توجه به پتانسيل عظيمي كه كشور عزيزمان براي جذب گردشگر دارد سرمایه گذاری در تحصیل علوم مربوط به آن یا ایجاد کسب و کارهای مرتبط با آن می تواند منطقی و با بازده بالا باشد.
از مشاغلي كه مستقیما مرتبط با اين رشته تحصیلی هستد مي توان به موارد زیر اشاره كرد:
⦁    راه اندازی آژانس هاي گردشگري
⦁    كار در قسمت هاي مختلف يك آژانس گردشگري
⦁    سرپرستي امور دفاتر خدمات مسافرتي و جهانگردي
⦁    مديريت فني خدمات مسافرتي و جهانگردي
⦁    برنامه ريزي گشت هاي گروهي
⦁    راهبري گشت هاي گروهي
⦁    راهنمايي جهانگردي
⦁    تور لیدری و مدیریت تور
⦁    ايجاد مؤسسات آموزش گردشگري
⦁    تدريس در مؤسسات گردشگري و دانشگاهها
⦁    كار در قسمت هاي مختلف هتل ها
⦁    كار در شركت هاي هواپيمایي
⦁    كار در سازمان هاي متولي گردشگري (مانند سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري )
اثرات ناشي از فعاليت گردشگري در بازار کار و تامين اشتغال يکي از مباحث اقتصادي مربوط به گردشگري مي باشد. از آنجا که بسياري از خدمات گردشگري به هيچ وجه نمي توانند با استفاده از تکنولوژي ارائه شود در مقياسي قابل توجه به اشتغال نيروي انساني به طور مستقيم نيازمند است، اين خود موجب آن مي شود که با توسعه گردشگري در مکان هاي مختلف، در يک کليت اقتصادي زمينه هاي ايجاد اشتغال فراهم آيد و از نرخ بيکاري کاسته شود. بديهي است که اين اشتغال حاصل از فعاليت هاي گردشگري مي توانند کمبود باراز کار‏خانه هاي توليدي را جبران نمايد. زيرا ميزان سرمايه گذاري براي ايجاد يک شغل در زمينه خدمات گردشگري در مقايسه با ديگر صنايع تفاوت فاحشي دارد و کمتر مي باشد. علاوه بر اين، اشتغال در فعاليت هاي ديگر که در ارتباط با گردشگري مي باشند همچون کارهاي ساختماني، تعميرات، کرايه دادن اتومبيل، دستفروشي و نظير اينها براي افراد بومي فراهم مي گردد. گردشگري به صورت يک بخش فعال اقتصادي مي تواند  از عامل کار بيشتر از ساير عوامل استفاده کند و موجب بالا بردن سطح اشتغال را فراهم آورد.
به طور کلی می توان گفت به دليل نياز به نيروي کار متخصص در صنعت جهانگردي کشور، تمامي دانشجويان گرايش مديريت جهانگردي جذب بازار کار مي شوند. صنعت جهانگردي به گونه اي است كه با صنایع مختلف و بخش هاي گوناگون جامعه سروكار دارد. مانند صنعت حمل و نقل، بخش هاي اقتصادي، هتل ها، بخش هاي خدماتي و غیره. با توجه به فرابخشي بودن صنعت جهانگردي شما مي توانيد با هوشیاری و زیرکی، به ایجاد کسب و کار شخصی خود در بخش ها و صنعت هاي مرتبط ديگر نيز بپردازید و اگر قصد ادامه تحصيل در اين رشته را نیز داريد مي توانيد در دانشگاههای معتبر ایرانی و خارجی مدارج عالیه را نیز طی نمایید.
هرچند ايجاد اشتغال هدف عمده توسعه گردشگري نيست ولي بي شک توسعه آن با فعاليت و خدماتي سر و کار دارد که خود به خود ظرفيت اشتغال را بالا مي برد. به گونه‌‌اي که توسعه گردشگري سبب بالا رفتن اشتغالات بخش کشاورزي بطور غير مستقيم مي شود. زيرا با بالا رفتن تقاضا به سبب ورود گردشگران، توليدات کشاورزي تحت تاثير آن افزايش مي يابد (بيک محمدي،250،1379). بطور کلي از مزاياي گردشگري در يک مقياس وسيع ايجاد فرصت هاي اشتغال مي باشد. در بيشتر مواقع اشتغال در زمينه گردشگري گرايش به همپوشي باديگر بخش هاي اقتصادي دارد (مانند کشاورزي ، حمل ونقل ). اين مي تواند به عنوان مکملي براي درآمد هاي پايين در بخش هاي ديگر اقتصادي باشد. اشتغال در زمينه گردشگري در رابطه با عوامل زير  مي تواند کيفيت پائين اشتغال و عدم تحرک اقتصادي را سبب شود((Weaver,2000,272)
اما وضعیت کار گاها نامناسب برخی از رشته ها مانند این رشته، تنها به بازار کار مربوط نمی شود، بلکه خود دانشجویان در این زمینه نقش پر رنگی دارند. با توجه به ماهیت خدماتی و زمینه فعالیت رشته، شاهد آن هستیم که دانشجویان چندان حاضر به فعالیت عملی (کارآموزی) در زمینه کاری خود نیستند  به همین روی، مهارت های لازم جهت تصدی مشاغل مرتبط با رشته خود را ندارند. توصیه ای که اکیدا بارها به دانشجویان کرده ایم این بوده است که حتما دوره کاردانی و کارشناسی خود را به تجربه آموزی در بازار کار بگذرانید تا در دوران فراغت از تحصیل از مهارت لازم (مهارت‌های شغلی و ارتباطی، زبان انگلیسی، فن بیان، مهارت‌های تحلیلی، کارآفرینی و …) برای کسب مشاغل گردشگری برخوردار شوید.

ج- استانداردهای تحصیلی رشته ي "مديريت جهانگردي"
تعداد واحدها
دروس اختصاصی و عمومی و ..
تاريخ و فرهنگ ايران
شناخت روحيات ملل
قوانين و مقررات حقوقي جهانگردي
مباني مردم شناسي جهانگردي، مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردي، اقتصاد جهانگردي، شناخت صنايع دستي ايران، نقشه خواني و آشنايي با نقشه، جغرافياي جهانگردي ايران، شناخت صنعت جهانگردي، گذراندن اوقات فراغت، آداب سفر در اسلام، تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي در ايران، باستان شناسي ايران، هنر و معماري ايران، آشنايي با موزه هاي ايران، امور مسافرت و صدور بليط، فن راهنمايي، برنامه ريزي توسعه جهانگردي، مطالعات تطبيقي سياستهاي جهانگردي، فرهنگ عامه، زبان انگليسي مکاتبات تخصصي، زبان انگليسي مکالمه، آشنايي با سازمانهاي دولتي ايران، نقش جهانگردي در بسط روابط بين الملل و گسترش منابع اقتصادي کشور،کارآموزي، اصول حسابداري، رياضيات و کاربرد آن در مديريت، آمار و کاربرد آن در مديريت، کامپيوتر و کاربرد آن در مديريت، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، روش تحقيق در مديريت، مباني سازمان و مديريت، تحقيق در عمليات، مديريت رفتار سازماني، مديريت منابع انساني، حقوق اساسي، مباني مديريت اسلامي، مباني سازمان و مديريت، سيستم هاي اطلاعاتي در مديريت.

د- معرفی برخی از مشاغل مرتبط درحوزه بخش خصوصی

 معرفی شغل راهنمای گردشگری

 
اگر شما توانایی خوبی در برقراری ارتباط با عموم مردم داشته و به تاریخ و هنر علاقه زیادی دارید، این شغل مناسب شماست.

راهنماي گردشگری یا راهنمای تور مسافرتی كسي است كه داراي تسلط و اطلاعات كامل درباره ميراث طبيعي و فرهنگي هر منطقه است و از اين رو قادر است اين اطلاعات را به زبان قابل درك براي گردشگران توضيح دهد و يا ترجمه كند. از اين نظر يك راهنماي گردشگری شخصي است كه غالبا آگاهي و آشنايي ويژه اي با خصوصيات فرهنگي و اقليمي و اجتماعي منطقه و نيز درك خاصي از مسائل، مقتضيات، آداب و رسوم و مقررات مرتبط با اين مكان ها دارد كه در راهنمايي گردشگران مورد استفاده قرار مي گيرد. راهنمای گردشگری همراه گروه سفر می كند و در شرایط مختلف مسافران را راهنمایی و اطلاعات مورد نیاز آنها در سفر را در اختیارشان می گذارد.
وظایف و حوزه کاری راهنمای گردشگری با مدیر تور (لیدر تور) متفاوت است. اما در بسیاری موارد چون مدیر تور وظایف مربوط به راهنمای گردشگری را نیز انجام می دهد (که البته از نظر استانداردهای بین المللی مانعی ندارد)، تفکیک آنها از یکدیگر سخت می شود. مدیر تور مسئولیت تور و همه مسافران آن را بر عهده دارد. او بر انجام درست کارها و برنامه های تور نظارت داشته و مسئولیت مدیریت هزینه ها و مخارج تور برعهده اوست.
راهنمای تور مسافرتی باید حافظه خوبی در به یاد سپاری اطلاعات تاریخی، رویدادها، حقایق، اعداد و ارقام داشته باشد. او باید توان مدیریت و سازماندهی خوبی داشته و در موارد لزوم تصمیم گیری های درستی برای گروه انجام دهد. همچنین داشتن روابط عمومی خوب و ایجاد ارتباط نزدیک و توام با احترام با مسافران، داشتن ظاهری آراسته و مسئولیت پذیری بالا،  از دیگر خصوصیات اصلی راهنمای تور است.
راهنمای گردشگری در سفر باید همیشه در دسترس باشد، بنابراین گاهی از صبح زود تا آخر شب مشغول کار است. حجم کار او در زمان هایی از سال به خصوص تعطیلات بسیار بیشتر است. در بسیاری از موارد راهنمای تور شغلی پاره وقت برای افراد است و در کنار آن شغل دیگری نیز دارند. تنها تعدادی از راهنمایان تور هستند که به صورت تمام وقت کار کرده و از این راه تمام هزینه های زندگی خود را تامین می کنند.
 راهنماي تور، زندگي خود را عمدتا دركنار مسافران و توريست ها و اغلب در نواحي توريستي سپري مي كند و اغلب در چند منطقه يا كشور داراي مهارت و تجربه هاي مناسب است. او معمولا با یک آژانس مسافرتی یا برگزارکننده تور کار می کند.
برای آشنایی بیشتر با شغل راهنمای گردشگری در ادامه اطلاعات خوبی در مورد مسئولیت ها و وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و فرصت شغلی، میزان درآمد راهنمای تور و برخی از راهنمایان تور معروف ایرانی ارائه می شود.

وظایف راهنمای گردشگری
به دلیل اینکه در بسیاری موارد مدیر تور (لیدر) و راهنمای تور یک نفر هستند، وظایف آنها در برخی موارد با هم تداخل دارد. با توجه به این مورد وظایف راهنمای گردشگری عبارتند از  :
⦁    پیوستن به گروه در شروع سفر، خوشامدگویی و دادن اطلاعات مربوط به جزئیات سفر به آنها
⦁    اطمینان یافتن از پیش رفتن همه موارد سفر مانند سرویس دهی غذا، مکان استراحت و ... مطابق با برنامه و انجام هماهنگی های لازم
⦁    انجام زمانبندی مناسب برای کل سفر
⦁    کمک به مسافران در مسایل مختلف از جمله موارد مربوط به گذرنامه و...
⦁    ارائه توضیحات کلی از مکان ها و محل های بازدید در سفر به مسافران
⦁    تدارک دیدن و فروش برنامه های مختلف تفریحی و گردشی به افراد تور
⦁    مشاوره دادن در خصوص مواردی مانند رستوران ها، مغازه ها و مراکز خرید هر منطقه
راهنمای تور باید همیشه برای مشاوره دادن، حل مشکلات و رویارویی با مسایل اضطراری مانند گم شدن گذرنامه یا پول، بیماری و... در دسترس باشد.
 
مهارت و دانش مورد نیاز
⦁    توانایی برقراری ارتباط با همه افراد در هر سن و موقعیتی
⦁    اعتماد به نفس
⦁    صبر و مسئولیت پذیری
⦁    رفتار مودبانه
⦁    علاقه زیاد به جغرافیا و مکان های تاریخی و داشتن دانش کافی در این حوزه ها
⦁    آشنایی با فرهنگ های مختلف
⦁    آشنایی خوب با یک یا چند زبان خارجی
⦁    آگاهی از مسایل ایمنی در سفر
⦁    توانایی حفظ آرامش در شرایط اضطراری
⦁    داشتن انعطاف در برخورد با مشکلات سفر یا مسافران
⦁    مهارت مدیریت زمان و سازماندهی
⦁    ظاهر مناسب و آراسته
⦁    توان بدنی خوب
⦁    مدیریت مناسب هزینه و مخارج تور
 
 تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل
 افراد علاقه مند برای ورود به این شغل می توانند از راه های مختلف اقدام کنند. رشته راهنمای گردشگری در شاخه کاردانش وجود دارد که افراد می توانند پس از گذراندن سال اول دبیرستان وارد این رشته شوند. در صورت علاقه مندی می توانند در رشته مدیریت گردشگری در دانشگاه علمی و کاربردی و یا رشته مدیریت جهانگردی، تاریخ و باستان شناسی در سایر دانشگاه ها ادامه تحصیل دهند.
قابل ذکر است که برای داشتن این شغل لزوما نیازی به مدرک دانشگاهی مرتبط نیست. در برخی از موسسات، دوره های آموزشی حرفه ای در این زمینه برگزار شده و به افراد گواهینامه داده می شود.
علاقه مندان راهنمايی تور اغلب دوره هاي آموزش رسمي يا غير رسمي (به صورت كار با حقوق كم براي كارآموزي نزد افراد با سابقه و كهنه كاران مجرب در اين حوزه) مي گذراند.
در هر شهر معمولا موسسات مختلفی دوره های آموزشی راهنمای تور را برگزار می کنند. با تماس و یا مراجعه به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهر محل سکونت می توان از مکان،کیفیت آموزش و هزینه دوره های این موسسات آگاهی یافت. معمولا دوره های آموزشی برای راهنمایان تور در قالب 2 برنامه آموزشی راهنمایان ایرانگردی – جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی برگزار می شود.
پس از اتمام دوره آموزشی داوطلب در هر درس مورد ارزیابی قرار می گیرد. پس از موفقیت در این آزمون که نقش آزمون معرفی را دارد ، داوطلب در آزمون جامع که شامل دروس اصلی دوره می باشد شرکت می کند. در صورت قبولی در آزمون جامع، فارغ التحصیل دانشنامه پایان دوره را دریافت می کند.
در این مرحله فرد می تواند برای کارت راهنمایی تور اقدام کند. مراحل دریافت کارت عبارت است از :
⦁    تکمیل فرم های مربوطه
⦁    طی مرحله گزینش
⦁    اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع ذیصلاح
⦁    اخذ گواهی عدم اعتیاد از مراجع ذیصلاح
پس از این مراحل کارت راهنمای تور صادر می شود که مدت اعتبار آن یک سال می باشد و هر سال باید تمدید گردد. در این مرحله فرد می تواند با مراجعه حضوری به آژانس های گردشگری خود را برای همکاری به عنوان راهنمای تور معرفی کند. البته باید توجه داشت که بسیاری از موارد لازم در این شغل، در این دوره ها به افراد آموزش داده نمی شود و در حین کار و با کسب تجربه می توان آنها را یاد گرفت.
بازارکار و آینده شغلی راهنمای تور گردشگری
راهنمای گردشگری می تواند در آژانس های مسافرتی و گردشگری ، موسسات گردشگری، هتل ها و متل ها استخدام شود. با کسب تجربه بیشتر می توانید به سمت های مدیریتی برسد. همچنین می تواند به صورت مستقل با تورهای شرکت های مختلف همکاری کند. با داشتن تجربه و سرمایه لازم می تواند خود آژانس مسافرتی و گردشگری تاسیس کند.
در خصوص وضعیت بازارکار و استخدام راهنمای گردشگری اطلاعات دقیقی در دسترس نمی باشد. بازارکار راهنمای تور ارتباط مستقیمی با صنعت گردشگری دارد. در صورتی که این صنعت رونق پیدا کند، بازارکار این شغل نیز بسیار بهتر خواهد شد. در شرایط فعلی که به دلایل مختلف خیلی توجه ویژه به صنعت گردشگری در کشور نمی شود، بازارکار مناسبی پیش روی علاقه مندان این شغل نیست و تعداد زیادی از راهنمایان تور بیکار هستند. در واقع تعداد راهنمای تور موجود با تعداد تورهای مسافرتی تناسب نداشته و از آن خیلی بیشتر است.
شخصیت های مناسب این شغل
در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و ... برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.
به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی MBTI :
ESFJ : این تیپ شخصیتی از کارهای خدماتی لذت می برد و دوست دارد با مردم در تماس باشد و به آنها کمک کند. او در زمان سختی فردی قابل اعتماد است.
ESTP : این تیپ شخصیتی عاشق هیجان، تفریح و کارهای نشاط آور است. او به اکنون بها می دهد و می خواهد با دیگران سروکار داشته باشد.

برخی از راهنمایان گردشگری معروف ایرانی

     کیومرث غفاری : اولين راهنماي تور در ايران با 50 سال سابقه و راهنماي برگزيده جشنواره برترين‌هاي صنعت گردشگري سال 1387
     آرش نورآقايي : راهنمای برجسته گردشگری کشور، خبرنگار و روزنامه نگار حوزه گردشگری، مدرس راهنمایان گردشگری و مولف کتابهای زیادی در این حوزه
  معرفی شغل مدیر هتل

اگر توانایی مدیریت افراد را داشته و می خواهید وارد صنعت هتلداری شوید، این شغل مناسب شماست.
هتلداری بخشی از صنعت گردشگری به حساب می آید. امروزه تنها داشتن سرمایه برای توسعه هتلداری کافی نیست بلکه دانش، مهارت و توانمندی های نیروی انسانی از جمله مدیران هتل ها عاملی بسیار کلیدی می باشد.
مدیر هتل فردی است که با اصول مدیریتی و مهارت های هتلداری از جمله راه های مدیریت کارکنان، نحوه برقراری ارتباط با مشتریان، نحوه استفاده از سیستم های مدیریت هتل و اصول مهمانداری آشنا می باشد. او به همه امور از نگهداری و نظافت هتل تا مدیریت بودجه و بازاریابی نظارت دارد. مدیر هتل می تواند سرمایه گذار هتل هم باشد و یا تنها پست مدیریت هتل را داشته باشد.

مدیر هتل باید مهارت های کسب و کار خوبی داشته باشد. او باید مهارت ارتباطی خوبی داشته و بتواند به سرعت مشکلات را شناسایی و برای آنها راه حل بیابد. توانایی تصمیم گیری سریع و به موقع یکی از مهم ترین ویژگی های مدیر هتل خوب می باشد.

ساعات کاری مدیر هتل به صورت تمام وقت بوده و شبها، آخر هفته ها و تعطیلات عمومی را نیز شامل می شود. او معمولا به جز ساعتهای استراحت بقیه زمان خود را باید در هتل بوده و با مشتریان و کارکنان در ارتباط باشد. در تعطیلات مانند نوروز و تابستان که حجم سفرها افزایش می یابد، حجم کار مدیر هتل بسیار بیشتر می شود.
محل کار این شغل در هتل است که محیطی تمیز، شیک و تشریفاتی می باشد و برای بسیاری از افراد جذابیت دارد.
برای آشنایی بیشتر با شغل مدیریت هتل در ادامه اطلاعات خوبی در مورد مسئولیت ها و وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و فرصت شغلی، میزان درآمد مدیر هتل و برخی از مدیران هتل ایرانی ارائه می شود.
 
وظایف مدیر هتل
⦁    تعیین بودجه سالانه
⦁    تحلیل اطلاعات و آمار مالی
⦁    تعیین اهداف کسب و کار و استراتژی های بازاریابی
⦁    تعیین وظایف کارکنان بخش های مختلف هتل و مدیریت و کنترل آنها
⦁    ایجاد هماهنگی بین بخش های مختلف هتل
⦁    اطمینان از وجود امنیت در سطح مطلوب و لازم
⦁    دریافت و بررسی شکایان و نظرات مشتریان
⦁    اطمینان از رعایت شدن قوانین و دستورالعمل ها در هتل از جمله داشتن مجوز، قوانین بهداشتی، ایمنی و ....
هتل های بزرگ معمولا برای هر بخش یک مدیر دارند که به مدیر اصلی گزارش کار می دهند. در هتل های کوچک، مدیران با مسائل روزمره هتل از جمله سر و کار داشتن با مهمانان درگیرند.

مهارت و دانش مورد نیاز
⦁    تعهد و مسئولیت پذیری
⦁    داشتن اعتماد به نفس
⦁    مهارت های کسب و کار
⦁    داشتن شناخت کافی از سلایق و نیازهای مشتریان
⦁    خلاقیت و نوآوری در استفاده از روش های جدید برای جذب مشتری
⦁    توانایی مدیریت کارکنان
⦁    مهارت ارتباطی عالی
⦁    دقت زیاد و توجه به جزئیات
⦁    داشتن نظم و ترتیب
⦁    توانایی حفظ آرامش در شرایط سخت کاری و توانایی حل سریع مشکلات
⦁    مهارت های خوب سازماندهی و برنامه ریزی کوتاه مدت و بلند مدت
⦁    آشنایی با یک یا چند زبان خارجی به خصوص در هتل های بین المللی
⦁    آشنایی با کار بخش های مختلف هتل از جمله رستوران، کافی شاپ و ...
 
تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل
اگر فردی بخواهد تنها سرمایه گذار هتل باشد، عامل اصلی داشتن سرمایه کافی می باشد. البته برای کنترل و نظارت بر عملکرد هتل، باید تا حدی با اصول کار مدیریت هتل و مباحث مالی آشنا باشد.
علاقه مندانی که می خواهند مدیر هتل شوند، چه آنهایی که سرمایه دارند و چه آنهایی که ندارند و فقط پست مدیریت هتل را دارا می باشند، باید دانش و مهارت های دیگری را داشته باشند تا بتوانند در این کار موفق شوند. آنها می توانند پس از گذراندن سال اول متوسطه، وارد هنرستان شده و در رشته مدیریت هتل داری تحصیل کنند. در صورت تمایل می توانند در دانشگاه در رشته مدیریت هتل داری تا مقطع کارشناسی ادامه تحصیل دهند.
برای ورود به این شغل معمولا فرد علاقه مند باید کار خود را از پست های پایین تر در هتل شروع کرده و با کسب تجربه لازم به مرور پیشرفت کرده و به پست مدیر هتل برسد. البته گذراندن دوره های آموزشی تکمیلی نیز در روند پیشرفت سریعتر این افراد بسیار موثر است.

بازارکار و آینده شغلی مدیر هتل
مدیر هتل می تواند در هتل ها، متل ها و سایر مراکز اقامتی استخدام شود. میزان وظایف و حجم کار او بستگی به اندازه هتل دارد. با داشتن تجربه و سرمایه می تواند به طور مستقل کار کرده و برای خود هتلی راه اندازی کند.
یکی از مسایل اصلی این شغل، تخصصی نبودن آن در کشور و عدم استفاده از افراد متخصص برای مدیریت هتل است. در بسیاری از هتل ها سرمایه گذار، خود مدیر هتل نیز می باشد و اغلب آنها نیز دانش و تخصص لازم را ندارند.
در خصوص وضعیت بازار کار مدیر هتل اطلاعات درستی در دسترس نمی باشد. بدیهی است رشد و توسعه صنعت جهانگردی در کشور به رونق بازارکار شغل مدیریت هتل کمک شایانی می کند. هرچه ارتباط ایران با کشورهای دیگر بهتر بوده و توریست بیشتری وارد کشور شود، به هتل ها و مدیران بیشتری نیاز خواهد بود.
 
شخصیت های مناسب این شغل
در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و ... برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.
به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی MBTI :
 ENFJ: این تیپ شخصیتی استقلال کاری و داشتن ارتباط با دیگران را دوست دارند. آنها دوست دارند از خلاقیت خود در کارشان استفاده کنند.
ENFP: این تیپ شخصیتی کارفرمای مادرزاد است و دوست دارد برای خودش کار کند، زیرا هم آزادی و انعطاف لازم را دارد و هم می تواند روی کار و حوزه ای که علاقه دارد کار کند.
ENTJ: این تیپ شخصیتی از دنیای تجارت و بازرگانی لذت برده و می خواهد در موقعیت اقتدار و رهبری باشد. او دارای اندیشه های بلند مدت برای برنامه ریزی می باشد و دوست دارد با افراد مستقل و نتیجه گرا (که کمتر نیاز به سرپرستی مستقیم دارند) کار کند. همچنین این فرد توان تاثیرگذاری خوبی بر دیگران دارد.
ENTP: این تیپ شخصیتی کارآفرین مادرزاد است. او می تواند محیطی جدید، منعطف و متحول ایجاد کند و با کمک خلاقیت فراوان خود سیستم ها و روش های جدیدی بوجود آورد. این تیپ شخصیتی معمولا در کار خود با افراد زیادی ارتباط دارند.
ESTJ: این تیپ شخصیتی دوست دارد در دنیای حقیقی کار کرده و کارهای ملموس انجام دهد. همچنین کار کردن مطابق با رویه ها و مقررات موجود را می پسندد و دوست دارد در موضع قدرت و سرپرستی بوده، دستور بدهد و نتیجه کار خود را به صورت واقعی و ملموس ببیند.
ESFJ: این تیپ شخصیتی از سرعت کار و تحول در آن لذت می برد و دوست دارد با مشتریان و مراجعان مختلف در ارتباط باشد.

 
برخی از مدیران هتل های ایرانی
     حسین ثابت بکتاش : کارآفرین ایرانی و صاحب گروه هتل های ثابت از جمله هتل بزرگ داریوش
     پيام بيغش : مدير هتل بين المللي لاله تهران
     سيداميد آقاميري : مدير هتل بين المللي صخره اي لاله كندوان
     امين حجازي : مدير مجتمع آبدرماني سبلان
     احمد مولوی : مدیر سابق هتل استقلال

  معرفی شغل متصدی پذیرش هتل

متصدی پذیرش هتل (فرانت آفیس) فردی است که با انواع واحدهای اقامتی اعم از هتل ها و متل ها و...و امکانات آنها آشنایی داشته و مهارت خوبی در جلب میهمانان، پذیرش و ارائه خدمات مطابق با خواسته آنها دارد. پذیرش گر هتل به مهمانان خوش آمد گفته، وضعیت رزرو اتاق ها را مدیریت و به درخواست های مهمانان در طول اقامت پاسخ می دهد. کلیه کارهای مربوط به اطلاع رسانی، رزرواسیون، پذیرش و خروج میهمانان بر عهده پذیرش گر هتل می باشد. در واقع بخش پذیرش، قلب یک هتل محسوب می شود، زیرا اولین برخورد میهمان با پرسنل هتل در این بخش صورت می گیرد.
متصدی پذیرش هتل باید در همه حال رفتاری مودبانه و صمیمی، آرامش و صبر داشته باشد (حتی در شرایط بحرانی). او باید به همه جزئیات توجه کند. متصدی پذیرش هتل باید از روابط عمومی خوبی برخوردار بوده و تاحدی با روانشناسی افراد، لهجه ها و فرهنگ های مختلف آشنایی داشته باشد. او باید از اصول فروشندگی و جذب مشتری به میزان لازم در کار خود استفاده کند. همچنین با شناختی کاملی که از وظایف سایر کارکنان هتل دارد، در رسیدگی به خواسته ها، پیشنهادات و شکایات احتمالی میهمانان، سرعت عمل لازم  را به کار گیرد.
پذیرش گر هتل باید با نحوه بررسی درستی و اعتبار انواع کارت های شناسایی اعم از کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه و...میهمانان آشنا باشد. همچنین باید انواع روش های رزرواسیون را شناخته و مراحل مختلف هر کدام را در هنگام نیاز به خوبی انجام دهد.
یکی دیگر از کارهای مهم متصدی پذیرش هتل، اطلاع رسانی به میهمانان می باشد. او باید به کلیه منابع اطلاعاتی شهر خود دسترسی داشته و تا حد زیادی نیز خودش آنها را بداند. پذیرش گر هتل باید بتواند هر نوع اطلاعاتی را که میهمان هتل می خواهد، در اختیارش قرار دهد.
پذیرش گر هتل به صورت شیفتی کار می کند. در هتل های بزرگ معمولا سه شیفت 8 ساعته و در هتل های کوچک و مهمانپذیرها دو شیفت کاری وجود دارد.  
برای آشنایی بیشتر با شغل متصدی پذیرش هتل در ادامه اطلاعات خوبی در مورد مسئولیت ها و وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و فرصت شغلی، میزان درآمد پذیرشگر هتل ارائه می شود.
 
وظایف متصدی پذیرش هتل
⦁    خوشامدگویی به میهمانان در بدو ورود توام با احترام و ادب فراوان
⦁    انجام کارهای مربوط به رزرو اتاق برای مشتریان از طریق تلفن، ایمیل، فکس، نامه و یا حضوری
⦁    انجام کلیه کارهای لازم در هنگام ورود و خروج مهمانان از جمله گرفتن مدارک شناسایی معتبر از میهمان و بررسی صحت و اعتبار آنها، ارائه فرم مشخصات به میهمان و کمک به او در پرکردن آن، گرفتن و دادن کلید اتاق ها به میهمانان و ...
⦁    توضیح کامل در مورد انواع اتاق های و امکانات هتل به میهمان و کمک به او در انتخاب اتاق مناسب و دادن کلید به او
⦁    گرفتن و دادن پیغام به میهمانان
⦁    پاسخگویی به درخواست های مختلف مهمانان ( از جمله رزرو بلیط تئاتر یا نگهداری اقلام با ارزش)
⦁    پاسخگویی به سوالات مهمانان و دادن اطلاعات مورد نیاز به آنها
⦁    بررسی و رسیدگی به پیشنهادات، مشکلات و شکایات میهمانان
⦁    آماده کردن صورت حساب ها و تحویل پرداخت های مهمانان در هنگام ترک هتل
⦁    همکاری با سایر کارکنان هتل برای ارائه خدمات بهتر به میهمانان
در اغلب هتل ها برای رزرو کردن و نگهداری جزئیات اطلاعات هتل از سیستم های کامپیوتری استفاده می کنند. در هتل های بزرگ معمولا چند پذیرش گر در محل پذیرش هتل کار می کنند و هر کدام مسئول بخشی از کار هستند، مثلا فردی مسئول بررسی انواع رزرو های انجام شده و هماهنگی آنها می باشد. اما در هتل های کوچک کلیه کارهای بخش پذیرش و گاهی کار راهنمایی مسافران به اتاق هایشان بر عهده متصدی پذیرش می باشد.

مهارت و دانش مورد نیاز
⦁    مهارت های ارتباطی عالی
⦁    رفتار دوستانه و مودبانه در پاسخ به مهمانان و تلفن ها
⦁    مسئولیت پذیری زیاد در رسیدگی به خواسته ها و نیازهای میهمانان
⦁    داشتن اطلاعات کافی از امور مختلف شهر محل قرارگرفتن هتل مانند سیستم حمل و نقل، مکان های تفریحی و ...
⦁    آشنایی نسبی با اصول فروشندگی و جذب مشتری، روانشناسی افراد، فرهنگ شهرها و کشورهای مختلف
⦁    آراستگی ظاهری
⦁    صبر و حوصله
⦁    توانایی حفظ آرامش در شرایط کاری پرفشار
⦁    توانایی استفاده از کامپیوتر و اینترنت جهت بکارگیری نرم افزارهای هتل داری و کسب اطلاعات مورد نیاز مشتریان
⦁    دقت و توجه به جزئیات
⦁    تسلط به زبان خارجی در درجه اول زبان انگلیسی به خصوص در هتل های بین المللی

تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل
علاقه مندان می توانند بعد از گذراندن سال اول دبیرستان، وارد رشته هتلداری شاخه کار دانش شوند. در صورت علاقه مندی نیز می توانند در رشته مدیریت هتلداری در دانشگاه ادامه تحصیل دهند.
سایر افراد هم با داشتن حداقل مدرک دیپلم با گذراندن دوره های آموزشی مرتبط زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای و سازمان میراث فرهنگی می توانند وارد این شغل شوند. متقاضیان پذیرش گری هتل باید توانایی استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای هتلداری را داشته و به زبان انگلیسی تسلط کافی داشته باشند، به خصوص اگر بخواهند در هتل های بزرگ و بین المللی کار کنند.

بازارکار و آینده شغلی متصدی پذیرش هتل
 پذیرشگر هتل می تواند در هتل های یزرگ و کوچک، مهمانسراها و سایر مراکز اقامتی مشغول به کار شود. با کسب تجربه بیشتر می تواند به سمت های بالاتر مانند مدیر داخلی یا مدیر حسابداری هتل برسد.
در خصوص وضعیت بازارکار پذیرشگر هتل در ایران آمار درستی در دسترس نمی باشد. بدیهی است در صورت توسعه صنعت گردشگری داخلی و خارجی و افزایش توریست و مسافر، بازارکار این شغل نیز بهتر خواهد شد.

شخصیت های مناسب این شغل
در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و ... برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی MBTI :
ESFP: این تیپ شخصیتی دوست دارد با مردم در ارتباط باشد. او به مسافرت و کار در این حوزه علاقه دارد. این تیپ شخصیتی به حرف های مشتریان به دقت توجه کرده و حداکثر تلاش خود را برای رفع خواسته های آنها انجام می دهد.
 

 


  معرفی شغل مدیر رستوران

رستوران نوعی بنگاه است که در آن خوراک و نوشیدنی ارایه و در همانجا صرف می‌شود .مطلوبیت خوراک ارایه شده، چیدمان مناسب و پاکی و تمیزی و... می‌تواند در کیفیت رستوران و شهرت آن نقش به سزایی داشته باشد.
مدیر رستوران مسئول اطمینان یافتن از رضایت مشتریان نسبت به کیفیت غذاها و خدمات ارائه شده است. او باید توانایی مدیریت کارکنان خود را داشته و در ارائه خدمات به مشتریان عالی و قوی باشد. مدیر رستوران باید بر کلیه امور رستوران از جمله روند تهیه و کیفیت مواد اولیه، ظاهر کارکنان و برخورد آنها با مشتریان و... به صورت روزانه نظارت کند.
برخلاف تصور برخی مدیر رستوران فردی نیست که در یک دفتر نشسته باشد و منتظر دریافت گزارش از کارکنان و مشتریان باشد. او فردی فعال است که باید مرتبا و روزانه در جریان کلیه امور بوده و با بازدید از بخش های مختلف، بر آنها کنترل داشته باشد.
در رستوران مشتری های مختلف با فرهنگ های متفاوت وارد می شوند که هرکدام انتظارات خاصی از رستوران دارند. مدیر رستوران باید توانایی شناخت انواع سلیقه ها را داشته و برای کلیه خدمات و غذاها متناسب با آنها برنامه ریزی کند. او باید کاری کند که تا حد امکان همه انتظارات معقول مشتریان را برآورده سازد.
مدیر رستوران می تواند مدیریت یک رستوران یا یک مجموعه رستوران را برعهده داشته باشد. گاهی مدیر رستوران در یک هتل استخدام شده و مسئول رستوران هتل می باشد که گاهی به او مدیر تشریفات نیز می گویند.
مدیر رستوران معمولا باید شب ها، تعطیلات و آخر هفته ها سرکار خود باشد. مدیر کیترینگ به صورت منظم تری در ساعاتی از روز کار می کند، چون برنامه کاری منظم تر و مشخص تر دارد.
رستوران داری شغلی سخت است که در صورت موفقیت از مشاغل پردرآمد به حساب می آید. این شغل جزء مشاغل جذاب و مورد نیاز در کشورهای دیگر بوده و زمینه کار در خارج از کشور برای آن به خوبی فراهم است. بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا، به راحتی به مدیران رستوران توانمند اقامت داده و آنها را در مکان های خوبی استخدام می کنند.  
برای آشنایی بیشتر با شغل مدیریت رستوران در ادامه اطلاعات خوبی در مورد مسئولیت ها و وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و فرصت شغلی، میزان درآمد مدیر رستوران و برخی از مدیران رستوران ایرانی ارائه می شود.
 
وظایف مدیریت رستوران
نقش مدیر رستوران این است که از روند کار درست رستوران و رعایت شدن بالاترین استانداردها مطمئن شود. مدیر کیترینگ باید در سطح وسیع به سازمانها، شرکت ها، کارخانجات، بیمارستانها و مدارس خدمات بدهد. او نسبت به مدیر رستوران، با مشتری کمتر در ارتباط مستقیم است.
 به هر حال وظیفه مدیر رستوران یا کیترینگ عبارتند از:
⦁    تهیه منوها
⦁    انجام تبلیغات
⦁    استخدام نیرو اعم از آشپز، گارسون و...
⦁    اطمینان یافتن از توانمندی و مهارت کارکنان
⦁    ارائه آموزش یا برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان در زمینه های کاری آنها – به عنوان مثال برای گارسون ها دوره های آموزش نحوه برخورد با مشتری را برنامه ریزی می کند.
⦁    حفظ انگیزه کاری کارکنان برای رسیدن به بالاترین استاندارد ها در خدمت رسانی
⦁    سازماندهی شیفت های کاری
⦁    مدیریت و کنترل موجودی، بودجه و کارکنان
⦁    نظارت بر رعایت قوانین و دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی در کار
⦁    تهیه امکانات رفاهی جانبی برای راحتی بیشتر مشتریان مانند محوطه بازی برای کودکان، پارکینگ مناسب و ...
 
  
مهارت و دانش مورد نیاز
⦁    داشتن رفتاری مدبرانه و مودبانه
⦁    توانایی انگیزش و مدیریت کارکنان
⦁    مهارت عالی در جذب مشتری و ارائه خدمات مناسب به او
⦁    داشتن سلیقه خوب در کار برای انتخاب نحوه چیدمان سالن، دکور سالن، نوع ظروف مورد استفاده برای سرو غذاها و...
⦁    داشتن خلاقیت و نوآوری در تهیه منو غذا، چیدمان، ابزارهای تشویقی و...
⦁    مهارت های ارتباطی قوی
⦁    توانایی حفظ آرامش در شرایط کاری پر فشار
⦁    توانایی خوب در کارتیمی
⦁    توانایی کار با اعداد و ارقام و مدیریت بودجه
⦁    توان سازماندهی و برنامه ریزی کارها
⦁    نظارت بر نحوه سرویس دهی به مشتریان و برنامه ریزی جهت حداقل کردن زمان انتظار آنها
⦁    توانایی مدیریت سلامت، بهداشت، ایمنی و امنیت محیط کار         
 
تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل
 علاقه مندان برای ورود به این شغل باید استانداردهای عمومی آموزشی و تجربه مرتبط داشته باشند. برای رسیدن به این شغل ابتدا باید از سطوح پایین شروع کنند. با کسب تجربه و توانمندی های بیشتر و گذراندن دوره های آموزشی لازم (در صورت نیاز) کم کم پیشرفت کرده و مدیر رستوران می شوند.
برای کسب دانش لازم علاقه مندان می توانند در رشته هتلداری تحصیل کنند. همچنین دوره های مدیریت رستوران در برخی از آموزشگاه های آزاد برگزار می شود. البته مدیران رستوران بهتر است در زمینه های مانند آشپزی، کافی شاپ و... نیز دوره های لازم را ببینند تا بهتر بتوانند بخش های مختلف رستوران را مدیریت کنند.
البته برخی افراد به دلیل علاقه و داشتن سرمایه، رستوران، فست فود و یا کیترینگ تاسیس و مدیریت آن را برعهده می گیرند. البته در دنیای امروز که رقبا زیادی وجود دارند، برای موفق شدن تنها داشتن سرمایه کافی نیست. مدیر رستوران باید تجربه کار در این بخش را داشته و با برخی از اصول و فنون مدیریتی نیز آشنایی کافی داشته باشد.

بازارکار و آینده شغلی مدیر رستوران
مدیر رستوران می تواند در رستوران ها، هتل های بزرگ و کوچک، فست فود ها و مراکز تهیه غذا کار کند. با کسب تجربه بیشتر و سرمایه لازم می تواند رستورانی برای خود راه بیاندازد.
با توجه به روند رشد صنعت رستوران داری در جهان و افزایش تمایل مردم به استفاده از رستوران ها و فست فودها، پیش بینی می شود آینده خوبی پیش روی بازارکار مدیران رستوران خواهد بود. البته هر مدیری که تجربه، مهارت و توانمندی بیشتری داشته باشد، فرصت های بهتری پیش روی او خواهد بود و به احتمال زیاد به موفقیت خواهد رسید.
شغل مدیر رستوران در بسیاری از کشورهای دنیا از بازارکار خوبی برخوردار است. مدیران توانمند و باتجربه رستوران می توانند به راحتی در برخی از کشورهای جهان پذیرش گرفته و فرصت های شغلی خوبی پیش رو خواهند داشت.
 
شخصیت های مناسب این شغل
در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و ... برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی MBTI :
 ENFJ: این تیپ شخصیتی استقلال کاری و داشتن ارتباط با دیگران را دوست دارند. آنها دوست دارند از خلاقیت خود در کارشان استفاده کنند.
ENFP: این تیپ شخصیتی کارفرمای مادرزاد است و دوست دارد برای خودش کار کند، زیرا هم آزادی و انعطاف لازم را دارد و هم می تواند روی کار و حوزه ای که علاقه دارد کار کند.
ENTJ: این تیپ شخصیتی از دنیای تجارت و بازرگانی لذت برده و می خواهد در موقعیت اقتدار و رهبری باشد. او دارای اندیشه های بلند مدت برای برنامه ریزی می باشد و دوست دارد با افراد مستقل و نتیجه گرا (که کمتر نیاز به سرپرستی مستقیم دارند) کار کند. همچنین این فرد توان تاثیرگذاری خوبی بر دیگران دارد.
ENTP: این تیپ شخصیتی کارآفرین مادرزاد است. او می تواند محیطی جدید، منعطف و متحول ایجاد کند و با کمک خلاقیت فراوان خود سیستم ها و روش های جدیدی بوجود آورد. این تیپ شخصیتی معمولا در کار خود با افراد زیادی ارتباط دارند.

 
برخی از مدیران رستوران ایرانی

     امید برماس : مدیر رستوران البرز
     فاطمه طریقت منفرد : مدیر رستوران هانی
     محسن مصلح نیا : مدیر شرکت مجموعه رستوران های زنجیره ای بوف
     علی فرزامی : مدیر رستوران های زنجیره ای هایدا


  معرفی شغل کارمند آژانس مسافرتی
 
اگر به مسایل مربوط به سفر علاقه داشته و به برنامه ریزی و سازماندهی علاقه مندید، این شغل مناسب شماست.
 
کارمند آژانس مسافرتی به فروش تورها و بلیط های داخلی و خارجی می پردازد. در واقع او اطلاعات لازم درباره انواع بلیط ها، تورها و سایر امکانات موجود در آژانس مسافرتی برای سفرهای کاری و تفریحی را در اختیار مشتریان قرار می دهد. گاهی کارمند آژانس مسئول تهیه و برنامه ریزی تورهای مسافرتی و بسته های تفریحی برای تعطیلات نیز می باشد .
بهتر است کارمند آژانس با شهرها، کشورها و سایر مناطقی که تورها برای آنجا برنامه ریزی می شوند، آشنا بوده و اطلاعات کافی درباره آنها داشته باشند، حتی اگر لازم بود از طرف مدیر آژانس یکبار همراه هر تور برای آشنایی به سفر فرستاده شود. در بسیاری موارد خانم ها متصدی این شغل در آژانس ها هستند.
الزاما داشتن تحصیلات خاصی برای این شغل لازم نیست. البته در صورتی که افراد علاقه مند در رشته مرتبط تحصیل کرده و یا دوره های آموزشی این کار را دیده باشند، در این شغل موفق تر خواهند بود. کارفرمایان معمولا میزان علاقه، اشتیاق، ویژگی ها و مهارت های داوطلبان این شغل را برای انتخاب کارمند در نظر می گیرند.
با توجه به اینکه کارمند آژانس مسافرتی معمولا اولین فردی است که مشتریان با او در آژانس روبرو می شوند و به نوعی او نماینده آژانس محسوب می شود، باید دارای ویژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد. از جمله این مهارت می توان به  قدرت بیان خوب، روابط عمومی بالا، آراستگی ظاهری، آشنایی با اصول فروشندگی و جذب مشتری و تسلط به زبان انگلیسی اشاره کرد.
کارمند آژانس مسافرتی معمولا به صورت تمام وقت کار می کند.  در اکثر آژانس های مسافرتی کارمندان باید لباس های یکسان مخصوص در محل کار بپوشند.
 برای آشنایی بیشتر با شغل کارمند آژانس مسافرتی در ادامه اطلاعات خوبی در مورد مسئولیت ها و وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و فرصت شغلی و میزان درآمد کارمند آژانس مسافرتی ارائه می شود. 
 
وظایف کارمند آژانس مسافرتی
⦁    دادن اطلاعات لازم و کمک به مشتریان در یافتن و برنامه ریزی سفرهای مناسب با شرایط آنها برای تعطیلات و همچنین سفرهای کاری
⦁    توضیح کامل شرایط و امکانات برنامه های مسافرتی انتخاب شده توسط مشتری به او
⦁    رزرو برنامه های مسافرتی با استفاده از سیستم کامپیوتری
⦁    دریافت مبلغ پیش پرداخت برای رزرو کردن
⦁    دادن اطلاع به مشتری پس از رسیدن بلیط ها و دریافت مابقی هزینه از وی
⦁    اطلاع رسانی در خصوص هرگونه تغییرات احتمالی از جمله پروازهای لغو شده و یا موارد جایگزین شده
کارمند آژانس مسافرتی همچنین در خصوص پاسپورت ها، بیمه سفر، ویزا، تورها و... به مشتریان اطلاعات لازم را می دهد. همچنین گاهی بر بازپرداخت ها نظارت و به شکایت ها رسیدگی خواهد کرد.
 
دانش و مهارت مورد نیاز
⦁    مهارت فروشندگی و جذب مشتری
⦁    مهارت های سازماندهی و برنامه ریزی
⦁    مهارت های ارتباطی قوی (حضوری و تلفنی)
⦁    قدرت بیان و خوشرویی
⦁    توانایی تحمل فشار کاری زیاد و داشتن صبر و حوصله
⦁    توان کار با کامپیوتر و اینترنت برای استفاده از نرم افزارهای مرتبط و کسب اطلاعات لازم
⦁    علاقه زیاد به سفر و گردشگری
⦁    آشنایی نسبی با دانش جغرافیایی، تاریخ و روانشناسی افراد
⦁    شناخت نسبی مقصد تورها (شهرها، کشورها و...)
⦁    توانایی انجام کار تیمی
⦁    داشتن ظاهری آراسته
 
تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل
رای ورود به این شغل الزاما به مدرک تحصیلی خاصی نیاز نمی باشد. افراد با هر مدرکی می توانند در دوره های آموزشی که زیر نظر سازمان میراث فرهنگی برگزار می شود، شرکت کرده و مدرک معتبر دریافت کنند. بسیاری از آژانس های مسافرتی افرادی را به عنوان کارآموز برای مدتی جذب کرده،  آموزش های لازم را به آنها داده و پس از گذشت زمان کارآموزی، در صورت توانمندی افراد و توافق طرفین، آنها را به عنوان کارمند خود استخدام می کنند.
افرادی که می خواهند تحصیلات دانشگاهی مرتبط با این شغل داشته باشند، می توانند در رشته مدیریت گردشگری در دانشگاه علمی و کاربردی و یا رشته مدیریت جهانگردی در سایر دانشگاه ها تحصیل کنند.

بازارکار و آینده شغلی کارمند آژانس مسافرتی
کارمند آژانس مسافرتی می تواند در انواع آژانس های مسافرتی اعم از کوچک و بزرگ کار کند. با کسب تجربه بیشتر می تواند به سمت های مدیریتی و نظارتی مانند مدیر تورها، مدیر آژانس و ... ارتقا یابد. همچنین در صورت داشتن سرمایه و سایر شرایط تاسیس، می تواند آژانس مسافرتی راه اندازی کند.
در خصوص وضعیت بازارکار و استخدام کارمند آژانس مسافرتی اطلاعات دقیقی در دسترس نمی باشد. وضعیت آژانس های مسافرتی در کشور، با توجه به رونق کم صنعت گردشگری، چندان مطلوب نمی باشد. شاید در ظاهر تعداد آنها زیاد باشد، ولی تعداد کمی آژانس های فعال و حرفه ای در بین آنها می توان یافت.
 
شخصیت های مناسب این شغل
در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و ... برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی MBTI :
 ENFJ: این تیپ شخصیتی استقلال کاری و داشتن ارتباط با دیگران را دوست دارد.
ESFJ: این تیپ شخصیتی از کارهای خدماتی لذت می برد و دوست دارد با مردم در تماس باشد و به آنها کمک کند. او در زمان سختی فردی قابل اعتماد است.
ESFP: این تیپ شخصیتی دوست دارد با مردم در ارتباط باشد. او به مسافرت و کار در این حوزه علاقه دارد و می خواهد حداکثر تلاش خود را برای رفع خواسته های مشتریان انجام دهد. این تیپ شخصیتی از واسطه شدن لذت برده و از کارهای فروش که ساختار کمتری دارند، استقبال می کند.
ISFP: این تیپ شخصیتی از ارائه خدمت به دیگران و رفع نیازهای آنها لذت می برد.

 

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.