موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

معرفی رشته کاردانی امور بیمه

الف- رشته ي "امور بیمه" چیست؟
یکی از ضروری ترین مسائلی که در جهان امروز شکلی جدی به خود گرفته، صنعت بیمه است. حوادث روزگار آنقدر متنوع و غیر قابل کنترل شده است که هیچ گاه نمی توان تصور کرد که می توانست راهی بهتر از بیمه را تصور کرد. بیمه همانند حوادث دچار تنوع و تعدد شده است و برای هر یک از حوادث، نوع خاصی از بیمه تعریف شده است. دوره کاردانی بیمه یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از آموزش آن تربیت افرادی است که پس از یک آموزش دو ساله نظری و عملی به طور رسمی عهده دار مسئولیتهایی در شبکه بیمه ای کشور، به ویژه در دوره های اجرایی میانی و پایین تر گردیده و خلاء حرفه ای موجود در این زمینه را بر طرف نمایند.

ب- کارکرد و کاربرد "امور بیمه" چیست؟
فارغ التحصیلان دوره کاردانی قادر خواهند بود فعالیتهای زیر را در سیستم بیمه ای کشور به ویژه در سطح شعب استانها انجام دهند.
1. انجام امور مربوط به صدور
2. انجام امور مربوط به تسویه خسارات
3. انجام امور مربوط به حسابداری شعب
4. سرپرستی و یا معاونت واحدهای تابعه صنعت بیمه

ب- استاندارد های تحصیلی رشته "امور بیمه ای" چیست؟
طول دوره کاردانی بیمه حداقل 5 ترم می باشد. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته فعال در نظر گرفته شده است.
درسهای رشته شامل موارد زیر هستند:
آمار و کاربرد آن در مدیریت
اصول بیمه
اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
بازاریابی و مدیریت بازار
بیمه اشخاص
بیمه اموال
بیمه مسئولیت
بیمه های اتکایی
تربیت بدنی
حسابداری
حسابداری شرکت های بیمه
حقوق بیمه
حقوق تجارت
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
زبان تخصصی بیمه
زبان خارجی عمومی
فارسی عمومی
مبانی رفتار سازمانیمبانی سازمان و مدیریت
مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت
کلیات حقوق        

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.