موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

Search - SP Page Builder
Search - K2
جستجو -مجموعه ها
جستجو - تماس ها
جستجو - محتوا
جستجو - خبرخوان ها
جستجو - برچسب ها
Super User

Super User

%ق ظ، %26 %339 %1397 ساعت %07:%دی

دفاع از پايان نامه

كليه دانشجويان رشته هاي اموزش و مترجمي زبان كه آمادگي  دفاع از پايان نامه دارند بايد روزدوشنبه اول  بهمن جهت دريافت فرمهاي خود به اموزش مراجعه كنندضمنا بايد پرينت گزارش از سامانه همانند جو را تحويل دهند. درغيراينصورت اجازه دفاع نخواهندداشت .

%ق ظ، %02 %365 %1397 ساعت %07:%دی

فارغ التحصیلی و اشتغال

دانش آموختگان

%ق ظ، %02 %256 %1397 ساعت %05:%دی

هزینه صدور تاییدیه تحصیلی

هزینه صدور تاییدیه تحصیلی

 

%ب ظ، %20 %598 %1397 ساعت %13:%شهریور

فرزانگان تنکا شروع به کار کرد

تنکابن اولین شماره گاهنامه فرزانگان تنکا را به چاپ رساند.

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.