موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

مدیر rodaki

مدیر rodaki

یکشنبه, 02 دی 1397 07:47

فارغ التحصیلی و اشتغال

دانش آموختگان

دوشنبه, 11 مهر 776 05:10

اطلاعیه

ببا توجه به دستورالعمل جدید سازمان امور دانشجویی و برای کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کلیه خدمات (مدرک موقت .تاییدیه تحصیلی.مدرک قطعی و ...)به صورت سامانه ای و منوط به تایید دانشگاه منتخب خواهد بود

سه شنبه, 20 شهریور 1397 13:22

فرزانگان تنکا شروع به کار کرد

تنکابن اولین شماره گاهنامه فرزانگان تنکا را به چاپ رساند.

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.