موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

این کارگروه با محوریت توسعه اقتصاد دانش بنیان در مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان تنکابن به بررسی مسایل پیش رو تولید کنندگان شهرستان پرداخت .
در این جلسه فرماندار محترم شهرستان به همراه دیگر اعضای این کارگروه به بازدید از شرکتهای فعال مستقر در مرکز رشد تنکابن پرداختند و از دستاوردها و محصولات فناورانه دیدن کردند.
بازدید از گلخانه شرکت کشت بافت گلهای زینتی تنکابن به مدیر عاملی عادل پورقاسم که به تازگی موفق به دریافت مجور دانش بنیان شده است از دیگر برنامه های اجرا شده در این جلسه بود.
روابط عمومی موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.