موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس مطلب ویژه

موسسه آموزشی عالی رودکی تنکابن در نظر دارد تعدادی از دانشجویان عزیز را پس از عید سعید فطر تحت عنوان اردوی فرهنگی زیارتی و سیاحتی به مشهد مقدس اعزام نماید لذا از متقاضیان خواستار است تا تاریخ 1401/02/17 به امور فرهنگی موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن مراجعه نمایند

روابط عمومی
دانشگاه رودکی تنکابن

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.