موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

جشن ازدواج دانشجویی مطلب ویژه

موسسه آموزشی عالی رودکی تنکابن  با همکاری بسیج دانشجویی شهرستان تنکابن در نظر دارد جشن ازدواج دانشجویی برگزار نماید  لذا  خواهشمند است عزیزان واجد شرایط به منظور کسب اطلاعات بیشتر به امور فرهنگی موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن مراجعه نمایند

روابط عمومی
دانشگاه رودکی تنکابن

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.