موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

سال تحصیلی جدید مطلب ویژه

به نام آنکه ، هستی جان از او یافت

حضرت امام صادق (علیه السلام) : دوست ندارم شما را جز به دو گونه ببینم ؛ "دانشمند یا دانشجو"

دانشجوی عزیز ورود شما را به موسسه آموزش عالی رودکی تنکابن که نشانه الطاف الهی و همّت بلند و عزم راسخ شما است، گرامی می‌داریم.

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.