موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

انتخاب واحد مطلب ویژه

انتخاب واحد

 

1-زمان ثبت نام کلیه مقاطع از روز 1401/06/27 الی 1401/06/31 می باشد.

2-زمان ثبت نام با تاخیر روز مورخ 1401/07/06 الی 1401/07/10 می باشد.

3-زمان حذف و اضافه مورخ 1401/07/15 الی 1401/07/20 می باشد.

4-زمان شروع کلاس این نیمسال از تاریخ مورخ 1401/06/27الی 1401/10/14 می باشد.

5-زمان حذف اضطراری روز 1401/09/16 الی 1401/09/17 می باشد.

6-شروع امتحانات از تاریخ 1401/10/17 الی 1401/10/29می باشد.

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.