موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی رودکی تنکابن         

مطالب

مطالب (4)

سه شنبه, 16 بهمن 1397 08:09

انتخاب واحد

نوشته شده توسط

انتخاب واحد

یکشنبه, 02 دی 1397 07:47

فارغ التحصیلی و اشتغال

نوشته شده توسط

دانش آموختگان

یکشنبه, 02 دی 1397 05:10

هزینه صدور تاییدیه تحصیلی

نوشته شده توسط

هزینه صدور تاییدیه تحصیلی

 

سه شنبه, 20 شهریور 1397 13:22

فرزانگان تنکا شروع به کار کرد

نوشته شده توسط

تنکابن اولین شماره گاهنامه فرزانگان تنکا را به چاپ رساند.

کليه حقوق متعلق به موسسه آموزش عالي رودکی تنکابن می باشد.